Våra tjänster

Våra tjänster


Revision

Vårt synsätt på revision är att det är av största vikt att etablera ett förtroendefullt och öppet samarbete med våra klienter. Vi strävar efter att med moderna arbetsverktyg samt hög servicenivå utföra effektiva revisioner för att uppnå ett mervärde utöver det vanliga.

 

Vi granskar, bedömer och uttalar oss om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning. Med hjälp av moderna arbetsverktyg kan vi genomföra revisionen på ett effektivt sätt. Underlaget gör det möjligt för oss att ge företagsledningen värdefull ekonomisk information. Det hjälper oss att uppnå kvalitet och effektivitet i våra revisionsinsatser.

 

Vidare förser vi företagets olika intressenter, såsom aktieägare, kreditgivare, kunder och skattemyndigheter, med en bekräftelse på att den information bolaget lämnat om sin ekonomiska situation är riktig.

 

När du samarbetar med oss får du en egen revisor som samtalspartner, inte en ny revisor varje år. En revisor hos oss intresserar sig självfallet också för Din ekonomi som företagare och privatperson. Revisorn ska överblicka de ekonomiska spelregler som ditt företag kan nyttja. Att vi känner till dig och ditt företag samt vår höga servicegrad är viktiga faktorer för att vi verkligen ska vara en resurs för dig.

 

Rådgivning och konsultationer

Förutom den traditionella revisorsrollen ser vi personlig rådgivning och konsultation som en naturlig del av ett revisionsuppdrag. Ambitionen är att ge våra kunder bästa tänkbara service där den lagstadgade revisorsrollen kombineras med rådgivning och ett aktivt engagemang.

 

Vi tar emot dig med stort engagemang och är måna om att ge dig personlig service och professionell rådgivning. Du kan vända dig till oss både som privatperson och företagare. Vill du ha hjälp och råd med din privata ekonomi, har du en idé som du vill bygga vidare på eller har du redan startat och kanske byggt upp ett företag, vi hjälper dig oavsett i vilket stadium du befinner dig. Regelverket är komplicerat och i ständig förändring, goda råd kring företaget och din privatekonomi är därför mycket värdefullt

 

Skattekonsultationer

Skattefrågor är en djungel som är i ständig förändring med ny lagstiftning och praxis. Det är viktigt att du som företagare eller privatperson får ta del av möjligheter och inte råkar ut för otrevliga överraskningar. Vi följer noga utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade med nyheter i ämnet.

Oavsett om det gäller dig privat eller ditt företag måste skattefrågan beaktas. Vi arbetar med att utveckla lösningar för varje unik situation. På en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att vara effektiv i den dagliga verksamheten men även att vara väl insatt i skattefrågor. Området är komplext och för dig som mindre företagare krävs ofta vägledning av en extern expert i området. Ett bra resultat kan skapas på flera olika sätt och skatteplanering, kan med god kunskap, bidra till högre lönsamhet. Även för dig som privatperson finns ofta olika vägar att gå för att få mer eller mindre pengar över i plånboken, ingen av oss vill betala mer skatt än nödvändigt.

 

Vänd dig till oss för goda råd och information i skattefrågor.

 

 


Användbara länkar


Bolagsverket

 

Alla Bolag

 

Skatteverket

 

Bokföringsnämden

 

Riksbanken

BRANTZ AB


Komplett revisionsbyrå beläget i Stockholm med fokus på personlig kontakt och klientanpassade kostnadseffektiva lösningar.


Telefon: + 46(0)8 - 51 51 41 95

Fax: + 46(0)8  - 12 44 81 55

E-mail: info@brantz.se

KONTAKTA OSS


Adress:

Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm


© Copyright Brantz AB 2019. All Rights Reserved.