Vilka vi är

Vilka vi är


Vi är ett litet revisionsbolag beläget i Stockholm.

 

Våra klienter består av små till medelstora ägarledda företag.

 

Att vi är en mindre byrå innebär en närhet samt personlig kontakt med klienten som större företag har svårt att erbjuda.

 

Genom vårt nätverk kompletterar vi vår egen kunskap med expertkompetens inom en mängd områden. Vi samarbetar med skattekonsulter, banker, advokatbyråer, försäkringsmäklare och redovisningskonsulter. Detta ger oss en unik förmåga att möta allehanda hinder och svårigheter som företagare upplever i sin vardag.

 

Målet är att alltid sätta samman de kompetenser som våra klienter behöver, vilket ger utrymme för flexibilitet med klientanpassade och kostnadseffektiva lösningar.


BRANTZ AB


Komplett revisionsbyrå beläget i Stockholm med fokus på personlig kontakt och klientanpassade kostnadseffektiva lösningar.


Telefon: + 46(0)8 - 51 51 41 95

Fax: + 46(0)8  - 12 44 81 55

E-mail: info@brantz.se

KONTAKTA OSS


Adress:

Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm


© Copyright Brantz AB 2019. All Rights Reserved.